psychologie

Ikonka u názvu webu a odstranění linky u odkazů

Dnes si ukážeme dva tipy: jak na ikonku své stránky, která se zobrazuje před názvem a adresou stránky a jak se zbavit přerušovaných čar kolem prvků v HTML při kliknutí na odkaz?  Ikonku u názvu webu angl. favorite [fejvrit] = oblíbený, icon [ajkn] = ikona Ikona oblíbené stránky, která se zobrazuje před názvem a adresou stránky. Předtím […]

DESATERO PSANÍ PRO WEB

Psát pro Web není totéž jako psát pro tištěné publikace. Lidé čtou na Webu jinak. Čtou těkavě, rychle přeskakují z jedné pasáže na druhou. Jsou mnohem činorodější. Přišli na web, aby něco zařídili. Slova by je měla vést k činům. Zde je deset pravidel psaní účinného webového obsahu a níže si je rozebereme trošku podrobněji: […]

Použitelnost www stránek a barvy

Barvy do značné míry určují první dojem i celkové vyznění stránek, ale jejich úloha není jen estetická. Vhodná volba barev totiž přímo ovlivňuje i použitelnost stránek. Zde je pár zásad, které stojí za to dodržovat, pokud chcete, aby se návštěvníci cítili na vašem webu dobře. Zdůrazněte barvami strukturu stránek. Časté je odlišné barevné ladění záhlaví, […]

PSYCHOLOGIE WEBU

Psychologové se v poslední době těší značné oblibě a využívání jejich služeb mnohdy hraničí spíše s módními trendy než se skutečnou potřebou. Nicméně právě webdesign (a obecně jakýkoliv užitý design) si o práci zkušeného psychologa přímo říká. Tento článek by měl ozřejmit, jaká je funkce psychologa při vývoji webových stránek.Webový psycholog může získat řadu užitečných […]

Přesunout se na začátek