Jak dodávat podklady?

Jak správně dodávat podklady pro mou tvorbu grafiky či webu?

K tomu, abych mohl odvést opravdu tu nejlepší a nejkvalitnější práci, je zapotřebí nejen mého umu a zkušeností, ale zejména kvalitní podklady adekvátní k požadovanému výstupu. Podívejme se proto společně na to, jak podklady správně připravovat a jaké podklady a jak kvalitní je dodávat.

Jak zaslat nejlepší obrazové podklady pro grafické zpracování a použití v tisku či v jakém programu a jak formátované texty dodat, aby výsledky byly ty nejlepší? 
To se dozvíte v tomto článku.

Jak na dodávání textů:

  • dodávaný text by měl být neformátovaný – tedy znakem ENTER bude oddělen POUZE KONEC ODSTAVCE, NIKOLIV KONEC ŘÁDKŮ, velikost ani typ písma není rozhodující. V případě použití číslovaných nebo puntíkovaných odstavců, se prosím vyhněte používání tzv. „chytrých (automatických) puntíků / odrážek“, použijte místo nich pomlčku, výsledek upravím přímo v sázecím programu,
  • stejně tak odsazení řádku nového odstavce – to vše se řeší typograficky !!!
  • stejně tak je typografickým zločinem používání vícenásobných mezer
    n a p ř í k l a d    t a k t o
  • vámi vytučněné písmo či písmo kurzívou, podtržení písma zůstane 100% zachováno pouze při použití formátu RTF – takovéto formátování musí být již dodáno v podkladech (dodatečné „vytučňování“ pouze za příplatek)
  • tabulky musí být dodány výhradně exportovány z tabulkových procesorů ve formátu XLS, ODS či XML, tabulky dodané ve WORDU musí být dodány včetně jejich neformátované verze (vytištěné a oscanované, nebo nejlépe ve formátu PDF)

FaQ k textovým podkladům

Typy písma – tzv. FONTY, které používáte ve svém programu, nemusím mít já na svém počítači. Chcete-li použít nějaký font i pro design vaší tiskoviny nebo na webu, konzultujte prosím tuto skutečnost nejdříve se mnou. Ne vždy se daný font může použít kvůli autorským právům, ne každý font je také vhodný pro použití v sazbě nebo na webu.

Lidé zpravidla využívají různé office programy pro svou prezentaci a ve stejných programech také zasílají, nám grafikům, podklady. Je však třeba si uvědomit, že ne každý font, který máte v počítači, ne každý program a jeho verze, je kompatibilní a spolupracuje s grafickými a typografickými programy. Může dojít k „rozbití tabulek a rozhození textů“ a často tak ke zbytečným problémům. Je lepší se předem poradit.

Program Microsoft Word nepoužívám, používám jeho online verzi v rámci Office365, pak používám otevřený kancelářský balík (licence LGPL a MPL) Libre Office. Ne vždy jsou programy v různých verzích a různé programy navzájem kompatibilní. Vámi vytvořené grafy či tabulky se mohou rozpadnou, mít jiné formátování, vypadat u mne jinak, nežli u vás. Je vždy lepší dodat společně s textem (ideálně v RTF formátu) také PDF formát. Většina programů do něj již umí exportovat, případně vám poradím.

ANO, zcela chápu vaše obavy, že jsem náročný na dodání podkladů. Ale věřte tomu, a mluvím již z mnohaleté zkušenosti, že dobře dodané podklady ušetří spoustu času a nervů mne i vám a v konečném důsledku je to pro vás výhodnější.
Čím lépe připravené podklady dostanu, tím méně času budu potřebovat na jejich zpracování a vás celá zakázka vyjde levněji… 
Nebojte se zeptat, rád poradím a pomůžu. Ušetřím tím spoustu trápení nejen sobě, ale  zejména Vám.

Jak je to s obrazovými daty:

V první řadě je potřeba si vysvětlit jednu důležitou věc:
pro tiskové použití obrázků (brožury, letáky, noviny, časopisy, prospekty, vizitky apod.) je nutné dodávat obrázky v co nejvyšší možné kvalitě, ideálně 300 DPI a vyšší (rád vysvětlím)
pro použití na webu (www stránky, sociální sítě) není nutné, aby byly obrázky v co největší možné kvalitě, ale pochopitelně musí splňovat jisté náležitosti a být kvalitní (záleží také na typu použití – obrázek v záhlaví webu musí být určitě v o hodně lepší kvalitě, nežli ilustrační malý obrázek vnořený do článku).

Pro kvalitní tisk NEJSOU vhodné obrázky zaslané ve WORDU (či jiném textovém editoru), obrázky stažené z internetu, obrázky oscanované či předloha již jednou vytištěná. Také ofocené dokumenty zpravidla kvalitativně nejsou příliš ideální. LOGO oscanované z vaší vizitky není logo v grafickém formátu vhodném pro tisk… Fotografie z mobilních telefonů jsou až na výjimky dnes již v podstatě v dobré a použitelné kvalitě.

FaQ k obrazovým podkladům

musí být dostatečné rozlišení vašeho objektivu, některé mobilní telefony (zejména ty starší) nedosahují příliš dobrých kvalit pro tiskový výstup, ač na monitoru bude fotka vypadat „hezky“. Je třeba si také uvědomit, že tmavou fotografii zesvětlím, neostrou fotografii zaostřím, nevýraznou dobarvím, ale z vyloženě špatné fotky vám super fotku neudělám

analogová fotografie (či již vytištěná) – jediná cesta je digitalizace a scanováním se pochopitelně ztrácí kvalita a dochází k mírné zrnitosti. U vytištěných fotografií je tato degradace o to větší a je tedy třeba fotografii dodat co nejlepší. Z fotografie 4 x 4 cm po oscanování a zvětšení na formát 21 x 21 cm moc nečekejte.

kvalitní logo je zpravidla ve vektorovém formátu a zpravidla jej na svém počítači neotevřete, pokud nemáte patřičné grafické programy. Takové logo je ve vektorovém formátu, kdy při maximálním možné zvětšení nedochází k degradaci kvality. To zaručí zejména tyto formáty: AI, EPS, CDR… případně i další formáty v dostatečné kvalitě (např. PSD, TIFF, PDF …). Logo ve formátu GIF, JPG či PNG není rozhodně ve vektorovém formátu, ani když jej přejmenujete

Vektorová (obrysová) grafika JE grafika nakreslená zcela na počítači, nejčastěji logo společnosti, různé šipky, piktogramy nápisy a jiné. Vektorová grafika NENÍ fotka, a to ani když je uložená jako CDR nebo EPS soubor ! Pro zpracování vektorové grafiky se používají vektorové grafické editory (typicky Corel Draw nebo Adobe Illustrator). Použitelné formáty souborů jsou *.CDR, *.EPS, *.AI, *.SVG nebo *.PDF. V omezené míře lze použít Photoshop (*.PSD) i Windows Meta File (*.WMF) nebo Enhanced Meta File (*.EMF). POZOR, téměř všechny tyto formáty jsou univerzální a lze do nich uložit jak bitmapovou, tak vektorovou grafiku, případně i text. Samotná přípona souboru tedy ještě neznamená, že obsah je opravdu vektor!!! Veškeré texty musí být v křivkách.

Nenašeli jste odpověď ?

Celá problematika je tak složitá, že by vydala na menší knihu. Pokud jste zde nenašli odpověď na nějakou otázku, zajímá vás tato problematika, váháte s odesláním podkladů a chcete se na něco zeptat, není nic jednodušího! Zeptejte se mne…

Přesunout se na začátek