Informace a aktuality

Jak dodávat textové podklady

K tomu, abych mohl odvést opravdu tu nejlepší a nejkvalitnější práci, je zapotřebí nejen mého umu a zkušeností, ale zejména kvalitní podklady adekvátní k požadovanému výstupu. Podívejme se proto společně na to, jak podklady správně připravovat a jaké podklady a jak kvalitní je dodávat.

Texty v pár bodech:

 • ručně psaný text neakceptuji!
 • psaný text v neelektronické podobě (vytištěný nebo psaný na stroji) je akceptovatelný, přepis do elektronické podoby je však zpoplatněno dle ceníku
 • delší texty je nutné zaslat v elektronické podobě a tedy pořízené na počítači
  • nejvhodnější formát je RTF (Rich Text Format), do kterého umí uložit každý textový editor, zpravidla pod příkazem „Uložit jako“
  • další akceptovatelné formáty jsou ODT, DOC, DOCX, SXW či TXT (zpravidla programy Open Office, Libre Office, Microsoft Office, WordPad)
 • pořízený text by měl být neformátovaný – tedy znakem ENTER bude oddělen POUZE KONEC ODSTAVCE, NIKOLIV KONEC ŘÁDKŮ, velikost ani typ písma není rozhodující. V případě použití číslovaných nebo puntíkovaných odstavců, se prosím vyhněte používání tzv. „chytrých (automatických) puntíků / odrážek“, použijte místo nich pomlčku, výsledek upravím přímo v sázecím programu, stejně tak odsazení řádku nového odstavce – to vše se řeší typograficky !!!
 • stejně tak je typografickým zločinem používání vícenásobných mezer    n a p ř í k l a d     t a k t o
 • vámi vytučněné písmo či písmo kurzívou, podtržení písma zůstane 100% zachováno pouze při použití formátu RTF – takovéto formátování musí být již dodáno v podkladech (dodatečné „vytučňování“ pouze za příplatek)
 • tabulky musí být dodány výhradně exportovány z tabulkových procesorů ve formátu XLS, ODS či XML, tabulky dodané ve WORDU musí být dodány včetně jejich neformátované verze (vytištěné a oscanované, nebo nejlépe ve formátu PDF)

Lidé zpravidla využívají různé office programy pro svou prezentaci a ve stejných programech také zasílají, nám grafikům, podklady. Je však třeba si uvědomit, že ne každý font, který máte v počítači, ne každý program a jeho verze, je kompatibilní a spolupracuje s grafickými a typografickými programy. Může dojít k „rozbití tabulek a rozhození textů“ a často tak ke zbytečným problémům.

Celé publikace vysázené v MS Word (např. kniha o 60 stranách apod.), jakoukoliv kombinaci textu s grafikou (obrázky vložené do Word souboru, grafy nebo tabulky vytvořené v MS Word, firemní loga apod.), tabulky MS Excel a jiné nestandardní záležitosti konzultujte prosím předem telefonicky s pracovníkem studia.
Text pořízený v jiném programu (Wintext602, MS Works, Wordperfect apod.) konzultujte prosím předem telefonicky s pracovníkem studia, nebo jej uložte do formátu RTF! Text pořízený na jiném operačním systému než MS Windows či MacOS (např. Linux, UNIX…) konzultujte prosím předem telefonicky s pracovníkem studia.

U rozsáhlejších nebo složitě členěných textů, tabulek, seznamů apod. je nutné dodat pro kontrolu kromě digitálního souboru také kvalitně vytištěnou (tedy NE fax) „papírovou“ kopii.