Informace a aktuality

Jak dodávat obrázky

Manuál, jak dodávat nejlepší obrazové podklady pro grafické zpracování a použití v tisku, by vydal na menší knihu. Podívejme se alespoň na ty nejzákladnější údaje.

Jak dodávat obrazové podklady?

Fotky, scany, cliparty

Fotografie z digitálních fotoaparátů  – musí být dostatečné rozlišení vašeho objektivu, některé mobilní telefony (zejména ty starší) nedosahují příliš dobrých kvalit pro tiskový výstup, ač na monitoru bude fotka vypadat „hezky“. Je třeba si také uvědomit, že tmavou fotografii zesvětlím, neostrou fotografii zaostřím, nevýraznou dobarvím, ale z vyloženě špatné fotky vám super fotku neudělám

Fotografie analogová (či již vytištěná) – jediná cesta je digitalizace a scanováním se pochopitelně ztrácí kvalita a dochází k mírné zrnitosti. U vytištěných fotografií je tato degradace o to větší a je tedy třeba fotografii dodat co nejlepší. Z fotografie 4 x 4 cm po oscanování a zvětšení na formát 21 x 21 cm moc nečekejte.

Logo a grafické prvky

Kvalitní logo je zpravidla ve vektorovém formátu a zpravidla jej na svém počítači neotevřete, pokud nemáte patřičné grafické programy. Takové logo je ve vektorovém formátu, kdy při maximálním možné zvětšení nedochází k degradaci kvality. To zaručí zejména tyto formáty: AI, EPS, CDR… případně  i další formáty v dostatečné kvalitě (např. PSD, TIFF, PDF …). Logo ve formátu GIF, JPG či PNG není rozhodně ve vektorovém formátu, ani když jej přejmenujete 🙂

Pro kvalitní tisk NEJSOU vhodné obrázky zaslané ve WORDU (či jiném textovém editoru), obrázky stažené z internetu, obrázky oscanované či předloha již jednou vytištěná. Také fotografie z mobilních telefonů nebo ofocené dokumenty zpravidla kvalitativně nejsou příliš ideální. LOGO oscanované z vaší vizitky není logo v grafickém formátu vhodném pro tisk…

Při digitalizaci (scanování) tištěných předloh dochází vlivem tvaru tiskového bodu ke ztrátě kvality. Jinými slovy: pokud sejmu obrázek vytištěný např. ve firemním katalogu a vytisknu ho v té samé velikosti, na ten samý papír, tou samou tiskovou technikou tak výsledek bude vždy horší (z hlediska ostrosti, detailů, věrnosti barev…) než původní výtisk. Proto je vždy lepší použít foto nebo diapozitiv než ten samý již vytištěný obrázek. Pokud není vyhnutí, měla by být tištěná předloha co největší (např. titulní foto) a ve výsledném požadovaném tisku by měla být cca o 10 – 15% menší.

Všechny digitální fotoaparáty pořizují obrázky v barevném modelu RGB, který musí být pro potřeby tisku převeden grafickým editorem do tiskového modelu CMYK. Při tomto převodu dochází k posunu barevnosti, mnohdy značnému, zejména v modrých a zelených odstínech. V případě použití digitálních fotek je nutné provést korekturu barevnosti !!!! Digitalizaci z vázaných publikací (knihy, časopisy apod.) konzultujte prosím předem. Rozměr předlohy pro scaner by neměl přesáhnout formát A4 (21×30 cm) a neměl by být menší než cca foto 9×13 cm. Větší formáty, až do velikosti A3, je nutno předem domluvit s pracovníkem studia.


Další informace:

Vektorová (obrysová) grafika JE grafika nakreslená zcela na počítači, nejčastěji logo společnosti, různé šipky, piktogramy nápisy a jiné. Vektorová grafika NENÍ fotka, a to ani když je uložená jako CDR nebo EPS soubor ! Pro zpracování vektorové grafiky se používají vektorové grafické editory (typicky Corel Draw nebo Adobe Illustrator). Použitelné formáty souborů jsou *.CDR, *.EPS, *.AI, *.SVG nebo *.PDF. V omezené míře lze použít Photoshop (*.PSD) i Windows Meta File (*.WMF) nebo Enhanced Meta File (*.EMF). POZOR, téměř všechny tyto formáty jsou univerzální a lze do nich uložit jak bitmapovou, tak vektorovou grafiku, případně i text. Samotná přípona souboru tedy ještě neznamená, že obsah je opravdu vektor!!! Veškeré texty musí být v křivkách.


Poznámky: Vektorová grafika se tiskne zpravidla omezeným počtem (cca 1-3) tzv. přímých PANTONE barev. Klient by měl znát číslo této barvy/barev (např. PANTONE 2020) a typ materiálu/papíru použitý pro tisk (hlazený-COATED/ nehlazený-UNCOTAED. V závislosti na tomto materiálu se mění i číslo barvy (PANTONE 2020 U(ncoated)/PANTONE 2020 C(oated)). Při použití nesprávné barvy dochází ke značným barevným posunům !!! Pokud klient tuto barvu nezná, případně není barva určena (např. grafickým manuálem společnosti) lze vybrat vhodnou barvu ve studiu pomocí vzorníku přímých barev.
Pokud se vektorová grafika tiskne jakou součást plnobarevného tisku (např. firemní loga na obálce katalogu) převádějí se přímé barvy na čtyřbarevný CMYK soutisk. Může přitom docházet ke značným barevným posunům. Je proto v takovém případě nutné provést korekturu barevnosti !!!! U vektorové grafiky neexistuje rozlišení a ani vlastní velikost není tak kritická jako v případě bitmapových obrázků. Klient by měl logo/grafiku dodat ve velikosti přiměřené – na vizitku není nutné připravit logo o šířce 20 cm, ovšem pokud ano, nic se neděje, ani z hlediska pracnosti, ani z hlediska velikosti. Na rozdíl od bitmap lze vektory i podstatně zvětšovat – logo o šířce cca 2 cm lze zvětšit bez ztráty kvality na cca 30 cm i více.