Ceník služeb grafika

Uvedené ceny jsou orientační a slouží k vytvoření předběžné kalkulace. Ceník je platný od 1. 1. 2019
Konečná cena je stanovena až po seznámení se s konkrétními požadavky zákazníka.
Cenu může výrazně ovlivnit kvalita dodaných předloh, náročnost grafických prací, náklady na pořízení podkladů,
nákupy ve fotobankách, fotografování, několikeré korektury apod.

AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽEB

Stálým dlouholetým klientům poskytuji slevy. Pro neziskové organizace a jednotlivce - sleva 20%